Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 66833/2022
21-12-2022
02-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε δύο (2) έργα (ευρωπαϊκά/εθνικά/ συγχρηματοδοτούμενα) σχετικά με τον πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην οργάνωση δράσεων δημοσιότητας

•1-2 δράσεις: 5 μονάδες

•3-5 δράσεις: 10 μονάδες

• >5 δράσεις: 20 μονάδες

Εργασιακή Εμπειρία από συμμετοχή σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
(εθνικά/ ευρωπαϊκά)

3 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας και έως 10 έτη

Συμμετοχή στην προώθηση του έργου και του αντίκτυπου στο ευρύ κοινό μέσω της διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και των ψηφιακών προϊόντων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου (Π2.1.4).

Προσφερόμενες Θέσεις: Δύο (2).

e-max.it: your social media marketing partner