Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 64983/2022
12-12-2022
22-12-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφών ειδικοτήτων

Βαθμός χ 10 μονάδες

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίo και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

50 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία τις 100 μονάδες

4

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών

ΟΝ/OFF

5

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδοΓ2)

100 μονάδες

6

Προσωπική συνέντευξη

0-40 μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες.

Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (ΠΕ3)/Π3.2-3.3

e-max.it: your social media marketing partner