Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63725/2022
06-12-2022
16-12-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών σε Θετικές Επιστήμες, Βιολογία ή Ιατρική ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ΟΝ/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοστατιστική,
Γενετική, Επιδημιολογία ή άλλα συναφή
επιστημονικά αντικείμενα

ΟΝ/OFF

3

Διδακτορικός διατριβή (ολοκληρωμένη ή σε αναμονή
υποστήριξης) στη Βιοστατιστική, Γενετική,
Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά
αντικείμενα

ΟΝ/OFF

4

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
με τη θέση

ΟΝ/OFF

5

Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με
τη θέση

ΟΝ/OFF

6

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

ΟΝ/OFF

7

Γνώσεις προγραμματισμού σε R ή συναφή στατιστικά
προγράμματα

ΟΝ/OFF

8

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικά

ΟΝ/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

5 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες

2

Σχετική ερευνητική εμπειρία σε ανάλυση
επιδημιολογικών δεδομένων ή άλλων ωμικών
δεδομένων ή εμπειρία σε βιοτράπεζες

1 μονάδα ανά μήνα με μέγιστη βαθμολογία τις 50 μονάδες

3

Συνέντευξη
Α. Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων
της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης
αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων
που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Β. Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες,
επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε
ομάδα

Μη Γνώστης - 0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5
Ενδιάμεσο επίπεδο - 10
Ικανός – 15

Μη Γνώστης - 0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 5
Ενδιάμεσο επίπεδο - 10
Ικανός – 15

Συστηματική αποτίμηση της τρέχουσας γνώσης και την καταγραφή και συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner