Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63664/2022
06-12-2022
16-12-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ή άλλων Βιολογικών Τμημάτων

ΟΝ/OFF

Διδακτορικό στη Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία με βαθμό Άριστα

ΟΝ/OFF

Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με μιτοχόνδρια και νευροψυχιατρικούς φαινοτύπους

ΟΝ/OFF

Eμπειρία με Western Blot

10 μονάδες ανά έτος, max 5 χρόνια (μέγιστη βαθμολογία: 50 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια με κριτές

10 μονάδες ανά δημοσίευση/ανακοίνωση, max 15 δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις (μέγιστη βαθμολογία 150 μονάδες)

ΠΕ.3-1 Μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους στο ψυχολογικό στρες.

e-max.it: your social media marketing partner