Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62561/2022
01-12-2022
12-12-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών

ΟΝ/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επίδοση σε μαθήματα Μαθηματικής Στατιστικής και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων

Βαθμός μεγαλύτερος του 7: 10 μονάδες

Βαθμός μεταξύ 6 και 7: 5 μονάδες

Βαθμός μικρότερος του 6: 0 μονάδες

Εμπειρία στην Ανάλυση Δεδομένων

Δύο (2) μονάδες ανά εξάμηνο εμπειρίας με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες

Χρόνος λήψης πτυχίου

Λήψη Πτυχίου <= 4 έτη: 10 μονάδες

Λήψη Πτυχίου > 4 έτη: 5 μονάδες

Βαθμός Πτυχίου

Μεγαλύτερος του 7: 10 μονάδες

Βαθμός από 6 έως 7: 5 μονάδες

Βαθμός μικρότερος από 6: 0 μονάδες

Η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων (ΠΕ4.4).

e-max.it: your social media marketing partner