Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62552/2022
01-12-2022
12-12-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Πληροφορικής

ΟΝ/OFF

Διδακτορικό Τμήματος Πληροφορικής

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική εμπειρία με αντικείμενο τη Μηχανική Μάθηση

Μεγαλύτερη των 2 ετών: 10 μονάδες

Από 1 έως 2 έτη: 5 μονάδες

Μικρότερη του 1 έτους: 0 μονάδες

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τη μηχανική μάθηση ή συναφές

Μεγαλύτερη των 2 ετών: 10 μονάδες

Από 1 έως 2 έτη: 5 μονάδες

Μικρότερη του 1 έτους: 0 μονάδες

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός μεγαλύτερος του 7: 10 μονάδες

Βαθμός από 6-7: 5 μονάδες

Βαθμός μικρότερος από 6: 0 μονάδες

Εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στη ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner