Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62541/2022
01-12-2022
12-12-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας (μονάδες ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου)

5 έως 10 μονάδες

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (ή Βεβαίωση περάτωσης Διδακτορικής Διατριβής) στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας

ΟΝ/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο σε μεθοδολογίες Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας ή Βιοχημείας κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών (μονάδες ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης)

2 έως 10 μονάδες (2 μονάδες ανά εξάμηνο ερευνητικής απασχόλησης, με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην περιοχή της Μοριακής Βιολογίας ή Μικροβιολογίας

5 μονάδες ανά δημοσίευση (σε έγκριτο διεθνές περιοδικό), 1 μονάδα ανά Ανακοίνωση (σε Συνέδριο) με μέγιστη βαθμολογία τις 20 μονάδες

Μεταδιδακτορική έρευνα στην περιοχή της Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας, Μικροβιολογίας, ή Βιοχημείας

2 μονάδες ανά εξάμηνο μεταδιδακτορικής έρευνας (αποδεδειγμένα βάσει σχετικών συμβάσεων) με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

Ανάλυση της διαμεμβρανικής μεταφοράς νουκλεοσιδίων ή/και νουκλεοτιδικών βάσεων από βακτήρια του μικροβιώματος που συνδέονται με χημειοανθεκτικότητα έναντι του φαρμάκου gemcitabine (ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner