Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62423/2022
01-12-2022
12-12-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη ή Μηχανική των Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

ΟΝ/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

ΟΝ/OFF

Eμπειρία σε ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης/διέλευσης (SEM)/ (TEM). Πρωτόκολλα προετοιμασίας δειγμάτων για παρατήρηση με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης/διέλευσης

ΟΝ/OFF

Τριετής εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο

ΟΝ/OFF

Εμπειρία στην συγγραφή προγραμμάτων, ερευνητικών εργασιών

ΟΝ/OFF

Υποτροφίες/Διακρίσεις

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

2 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 70 μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 40 μονάδες

Καλή γνώση: 20 μονάδες

Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια-ΕΕ2:Ανάπτυξη μεθοδολογίας για προετοιμασία/παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης, ΕΕ3:Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων ομάδων - εκπαίδευση χρηστών - επικουρία στη μελέτη ιδιόμορφων/απαιτητικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία.

e-max.it: your social media marketing partner