Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61067/2022
28-11-2022
08-12-2022
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2022-2023
83188

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ από το πεδίο των επιστημών διοίκησης και οικονομίας.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται.

Β. 18 μήνες τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται.

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επιπρόσθετη, πέραν των 18 μηνών, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης. Προσμετράται ως 10 μήνες επιπρόσθετης εμπειρίας.

4 μονάδες/μήνα

Β. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

30 μονάδες

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις – 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο – 6 μονάδες
Ικανός – 10 μονάδες

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου, ψηφιακής διαχείρισης και επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης -0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις – 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο – 6 μονάδες
Ικανός – 10 μονάδες

Γ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση τήρησης κανονισμών και τεχνικών δημοσιότητας και προβολής στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μη Γνώστης -0μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις – 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο – 6 μονάδες
Ικανός – 10 μονάδες

Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Διοικητική υποστήριξη ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης). Ειδικότερα:

  • Εξυπηρέτηση φοιτητών στις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου.
  • Προγραµµατισµός και οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
  • Επιμέλεια παραγωγής ενημερωτικού υλικού µε πληροφόρηση σχετικά µε την πρακτική άσκηση και την πράξη.

Προσφερόμενες Θέσεις: Πέντε (5).

e-max.it: your social media marketing partner