Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61042/2022
28-11-2022
08-12-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός φοιτητής με αντικείμενο σχετικό με την Αγροδιατροφή

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 80 μονάδες
Καλή γνώση: 50 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

20 μονάδες / δημοσίευση

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

10 μονάδες / ανακοίνωση

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Αγροδιατροφή

20 μονάδες / πρόγραμμα

Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.6 «Ανάλυση και ταυτοποίηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA) στην εκτίμηση αποθεμάτων εμπορικά σημαντικών, ενδημικών και απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών».

e-max.it: your social media marketing partner