Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61016/2022
28-11-2022
08-12-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

20 μονάδες

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 80 μονάδες
Καλή γνώση: 50 μονάδες

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

10 μονάδες για κάθε ανακοίνωση

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Αγροδιατροφή

20 μονάδες για κάθε πρόγραμμα

Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.6 «Ανάλυση και ταυτοποίηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA) στην εκτίμηση αποθεμάτων εμπορικά σημαντικών, ενδημικών και απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών».

e-max.it: your social media marketing partner