Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61007/2022
28-11-2022
08-12-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της Βιοπληροφορικής

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.6 «Ανάλυση και ταυτοποίηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA) στην εκτίμηση αποθεμάτων εμπορικά σημαντικών, ενδημικών και απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών».

e-max.it: your social media marketing partner