Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 60748/2022
25-11-2022
05-12-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βαθμός πτυχίου τίτλου σπουδών στη Βιολογία ή Μοριακή
Βιολογία ή σε συναφές πεδίο.

5-10 Μονάδες

2

Διδακτορικό δίπλωμα σε Βιοεπιστήμες κατά προτίμηση στη Βιολογία του Καρκίνου ή συναφές πεδίο.

5-10 Μονάδες

3

Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

2 Μονάδες ανά δημοσίευση
και 1 Μονάδα ανά ανακοίνωση
με μέγιστη βαθμολογία τις 10
μονάδες

4

Απαραίτητη η εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας. Επιθυμητή η γνώση τεχνικών αλληλούχισης επόμενης γενιάς.

5-10 Μονάδες

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

10 Μονάδες

2

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

2 Μονάδες ανά πρόγραμμα με
μέγιστη βαθμολογία τις 10
μονάδες

Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς.

e-max.it: your social media marketing partner