Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34863/2022
01-07-2022
18-07-2022
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΕTΕΡΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ-ΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ CO2 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ H2O
82782

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Φυσικής ή Χημείας ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τομέα Φυσικής, ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικής Μηχανικής ή Χημείας

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο B2)

5 μονάδες/100 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία σε προηγμένες μεθόδους σύνθεσης νανοϋλικών και ειδικότερα της Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP)

50 μονάδες / 100 μονάδες

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών FTIR, Raman, XRD, XPS, EPR, XRF,BET,DLS

25 μονάδες / 100 μονάδες

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών  τεχνικών GC-TCD, GC-MS, HPLC

20 μονάδες / 100 μονάδες

  • Φωτοκαταλυτική διάσπαση νερού σε Η2 και Ο2 και αναγωγή CO2 από τους παραγόμενους νανοκαταλύτες (ΠΕ5).
  • Διάχυση αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (ΠΕ6).
  • Διαχείριση έργου (ΠΕ7).
e-max.it: your social media marketing partner