Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31125/2022
10-06-2022
27-06-2022
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
83049

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου x 10 μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίoς και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20 μονάδες

(0=Καθόλου, 10=Μέτρια, 20=Άριστη)

Σχετική ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία στο χαρακτηρισμό υλικών

Μήνες Χ 10 μονάδες με max 100 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

50 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 100 μονάδες

Προσωπική συνέντευξη

0-40 μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες.

  • Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1).
  • Π1.3: Μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής.
  • Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2).
  • - Π2.1: Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης.

    - Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης.
  • Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4).
  • Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός.
  • Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας.
e-max.it: your social media marketing partner