Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30715/2022
07-06-2022
22-06-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

ΠΕ Βιολόγος/Χημικός

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Βιολογία/Χημεία ή
συναφείς επιστήμες

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10 μονάδες

2

Χρήση Η/Υ

10 Μονάδες

3

Προϋπηρεσία σε εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων

2 μονάδες ανά έτος με
μέγιστη βαθμολογία τις 6 μονάδες

4

Προϋπηρεσία σε Εργαστήριο με ISO 17025

2 μονάδες ανά έτος με
μέγιστη βαθμολογία τις 6 μονάδες

5

Τεχνικές Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων

2 μονάδες ανά έτος με
μέγιστη βαθμολογία τις 6 μονάδες

6

A. Συνέντευξη

 
 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο – 5 μονάδες
Ικανός – 10 μονάδες

 

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης – 0 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο – 5 μονάδες
Ικανός – 10 μονάδες

Διαχείριση της βιοτράπεζας της ΜΥΗ, προετοιμασία των δειγμάτων και μέτρηση των ομικών τους χαρακτηριστικών (ΠΕ1 και ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner