Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26174/2022
17-05-2022
01-06-2022
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή Πτυχίο Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική

ON/OFF

Διδακτορικό Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με κριτές

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός

Μήνες x 1 μονάδα

(max 18 μονάδες)

Εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Μήνες x 1 μονάδα

(max 18 μονάδες)

Εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση οπτοηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Μήνες x 1 μονάδα

(max 18 μονάδες)

Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Χαρακτηρισμός του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.

e-max.it: your social media marketing partner