Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25337/2022
11-05-2022
26-05-2022
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
82818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα ή πτυχίο της ζητούμενης ειδικότητας

ON/ΟFF

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών νανοϋλικών

Μήνες x 1 μονάδα με max 60 μονάδες

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε Συνέδρια/ Συμπόσια/Θερινά Σχολεία

Συμμετοχή x 5 μονάδες με max 60 μονάδες

Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση x 5 μονάδες max 60 μονάδες

Κατασκευή πρωτοτύπου δωματίου δοκιμών (ΕΕ7).

e-max.it: your social media marketing partner