Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25312/2022
11-05-2022
26-05-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Ιατρικής, Επιστημών Διατροφής, Μαθηματικών ή άλλων
συναφών επιστημών

OΝ/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιδημιολογία, Βιοστατιστική ή άλλων συναφών επιστημών

ON/OFF

3

Υποψήφιος διδάκτορας στην Επιδημιολογία

ΟΝ/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Βαθμός συνάφειας βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

1-20 μονάδες

2

Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της επιδημιολογίας χρονίων νοσημάτων

2 μονάδες για κάθε συναφή
δημοσίευση, με μέγιστο τις 20
μονάδες

3

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε Εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας

5 μονάδες για κάθε έτος
εμπειρίας, με μέγιστο τις 30
μονάδες

4

Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών δεδομένων

5 μονάδες για κάθε έτος
εμπειρίας, με μέγιστο τις 30
μονάδες

Συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner