Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25114/2022
10-05-2022
25-05-2022
ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό
82789

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1. Πτυχίο Χημικού τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

2. Βαθμός Πτυχίου

X 10 μονάδες

3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χημεία

ON/OFF

4. Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυτοπικών οργανικών υποκαταστατών και μεταλλοργανικών πλεγμάτων

ON/OFF

5. Γνώση τεχνικών ρόφησης βαρέων μετάλλων από το νερό

ON/OFF

6. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

10 μονάδες / Δημοσίευση

Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων: 10

Ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια

5 μονάδες / Ανακοίνωση

Μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων: 10

Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα.

e-max.it: your social media marketing partner