Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21007/2022
15-04-2022
03-05-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Bιολογίας ή Χημείας ή Επιστημών Υγείας ή Βιοεπιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Διδακτορική διατριβή στις Βιοεπιστήμες ημεδαπής ή αλλοδαπής

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία σε πειράματα ζωϊκών μοντέλων

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές DNA

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

10 μονάδες /δημοσίευση (μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

10 Μονάδες

Χρήση Υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

5 Μονάδες

“Μελέτη των αναδιοργανωτών χρωματίνης στο αναπτυξιακό μονοπάτι hedgehog” (ΠΕ2.5).

e-max.it: your social media marketing partner