Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20897/2022
15-04-2022
03-05-2022
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
82415

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών, μαθηματικής κατεύθυνσης ή συναφούς αντικειμένου

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) θετικής ή πολυτεχνικής σχολής, με εξειδίκευση στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (βαθμολογία μεγαλύτερη από 8,5)

ΟΝ/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή – Επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

4 μονάδες / έργο, μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες

Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με έμφαση στην δειγματοληψία, τη στατιστική ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων

Μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες

Γνώσεις προγραμματισμούJava, C++/C, Python, Matlab, SQL

10 μονάδες

Στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Στατιστική ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης πουλερικών ελεύθερης βοσκής σε σχέση με αυτά των συμβατικών (ΕΕ12).

e-max.it: your social media marketing partner