Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20827/2022
14-04-2022
29-04-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχιούχος βιολογικών εφαρμογών

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην ιατρική χημεία 

ON/OFF

3

Εμπειρία στην ενζυμική τροποποίηση βιοπολυμερών

ON/OFF

4

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Έως 10 μόρια (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

5

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:                      

- Φασματοσκοπία αποσβένουσας ολικής ανάκλασης (ATR)     

- Ακινητοποίηση/συν-ακινητοποίηση ενζύμων σε νανοϋλικά, ενζυμικής δραστικότητα, σταθερότητα και επαναχρησιμοποίησης ενζύμων

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων), ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλόλητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner