Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20826/2022
14-04-2022
29-04-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
82773

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή ισότιμος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10 μονάδες

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων διαστρωμάτωσης ασθενών στην καρδιαγγειακή νόσο.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση δεδομένων.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης και εμπορευματοποίησης.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 10 μονάδες

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 μονάδες

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 20 μονάδες με max 200 μονάδες

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Ανακοινώσεις x 50 μονάδες με max 500 μονάδες

  • Πακέτο εργασίας «WP3, T3.2 Identification of causal relationships, rules and patterns».
  • Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 Workflows of the risk stratification model of CVD-depression co/multimorbidity».
  • Πακέτο εργασίας «WP7, T7.1 Monitoring legal, ethical, data protection, privacy and security issues.
  • Πακέτο εργασίας «WP8, T8.1 Detailed planning of the Dissemination Strategy & implementation of dissemination activities, T8.3 Exploitation plan».
  • Πακέτο εργασίας «WP9, T9.1 Work plan delineation, T9.6 Implementation of gender equality policy».
e-max.it: your social media marketing partner