Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20674/2022
14-04-2022
29-04-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Χημεία ή συναφές

ON/OFF

Διδακτορικός φοιτητής ΧΗΜΕΙΑΣ

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στο χαρακτηρισμό και μελέτη ανόργανων και οργανικών ενώσεων με πολυπυρηνικό (π.χ. 1Η, 13C, 31P και 195Pt) και πολυδιάστατο (π.χ. COSY, TOCSY, NOESY HSQC και HMBC) NMR

10 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 60 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στο χειρισμό οργανολογίας NMR υψηλής ανάλυσης για φάσματα δύο διαστάσεων και εξιδεικευμένα πειράματα, όπως DOSY NMR

15 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο γνώσης: Γ2)

10 μονάδες

  • Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (ΠΕ1).
e-max.it: your social media marketing partner