Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20654/2022
14-04-2022
29-04-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός φοιτητής των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων                                            

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στο χαρακτηρισμό ενώσεων με τεχνικές φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR(1Η, 13C)), μίας και δύο διαστάσεων (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC και HMBC) σε οργανικά και υδατικά μέσα και X-ray

15 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία στη χρήση οργανολογίας Φθορισμού

15 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία στο χειρισμό οργανολογίας NMR υψηλής ανάλυσης για τη λήψη πολυπυρηνικών φασμάτων

15 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες

Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο γνώσης: B2)

10 μονάδες

  • Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (ΠΕ1).
e-max.it: your social media marketing partner