Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20539/2022
13-04-2022
28-04-2022
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
83049

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 10 μονάδες

3

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίo και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

4

Εμπειρία στη μηχανική και ανάλυση βλάβης σε υλικά

Μήνας x 10 μονάδες με max 200 μονάδες

5

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

10 μονάδες ανά δημοσίευση με max 50 μονάδες

6

Προσωπική συνέντευξη

0-40 μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες.

  1. Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1): Π1.3: Μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής.
  2. Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης.
  3. Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4): Π4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός - Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας.

 

        

e-max.it: your social media marketing partner