Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17755/2022
31-03-2022
15-04-2022
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αιτιακή Συμπερασματολογία και Πρόβλεψη Εμφάνισης και Επιβίωσης από Καρκίνο
82939

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ON/OFF

Φοίτηση σε ΠΜΣ στη Βιοστατιστική ή άλλες συναφείς επιστήμες

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία διενέργειας βιοστατιστικών αναλύσεων

10 Μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία εργασίας σε Εργαστήριο Επιδημιολογίας

10 Μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10 μονάδες

Επιδημιολογικές Αναλύσεις.

e-max.it: your social media marketing partner