Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19716/2022
07-04-2022
22-04-2022
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
82415

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

ΟΝ/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη Χημεία

ΟΝ/OFF

Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)

ΟΝ/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο Γ2

ΟΝ/OFF

Ερευνητική εμπειρία στην στατιστική επεξεργασία οργανοληπτικών αποτελεσμάτων σε πουλερικά

ΟΝ/OFF

Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση οξειδωτικού στρες και ποιότητας μυϊκού ιστού σε κοτόπουλα εμπορικής μονάδας.

ΟΝ/OFF

Δημοσιεύσεις στην ανάλυση οξειδωτικού στρες πουλερικών

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β1

10 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης πουλερικών

(2 μονάδες /μήνα) - max 20 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση του προσδιορισμού δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε μυϊκό εκχύλισμα πουλερικών

(2 μονάδες /μήνα) - max 20 μονάδες

Στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Στατιστική ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης πουλερικών ελεύθερης βοσκής σε σχέση με αυτά των συμβατικών (ΕΕ12). Συμμετοχή σε ημερίδες και συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων, αξιολόγηση επιστημονικών αποτελεσμάτων (ΕΕ17).

e-max.it: your social media marketing partner