Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19712/2022
07-04-2022
22-04-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός χ 10 μονάδες

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίo και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

50 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 100 μονάδες

4

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών

ΟΝ/OFF

5

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)

50 μονάδες

6

Προσωπική συνέντευξη

0-40 μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες.

ΠΕ3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (Π3.2, Π3.3).

e-max.it: your social media marketing partner