Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19255/2022
06-04-2022
21-04-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Διπλωματούχος Μηχανικός Υλικών ή Πολιτικός Μηχανικός

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα σχεδιασμού κατασκευών

ON/OFF

3

Υποψήφιος διδάκτορας σε θέματα αξιολόγησης δομικής ακεραιότητας υλικών

ON/OFF

4

Εμπειρία σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

ON/OFF

5

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

6

Γνώση της Γερμανικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

7

Πειραματική εμπειρία σε εργαστήριο μηχανικής και μη καταστροφικών μεθόδων

10 μονάδες

8

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-       Χρήση αισθητήρων για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασιών τροφίμων

-       Μη καταστροφικές τεχνικές

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner