Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18716/2022
04-04-2022
19-04-2022
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
82708

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στη μοντελοποίηση υλικών με χρήση: 1) Μοριακών Προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής, Monte Carlo και 2) Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και 3) Υπολογιστικών Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνας για ανίχνευση βλαβών σε λειτουργικά υλικά

Μήνας x 10 μονάδες με max 120 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή σε συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 50 μονάδες με max 100 μονάδες

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 25 μονάδες,

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 50 μονάδες,

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 100 μονάδες

Προσωπική συνέντευξη

0-40 μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες

  • Μοντελοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ΝΑΝΟ-ΙΣΤ σε πολλαπλές κλίμακες (ΕΕ4).
  • Μοντέλο ΘΗ συμπεριφοράς για 2D και 3D γεωμετρίες ΝΑΝΟ-ΙΣΤ.
e-max.it: your social media marketing partner