Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18539/2022
04-04-2022
19-04-2022
ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ DUNALIELLA SALINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
82588

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ON/OFF

Εμπειρία στη βιοαπεικόνιση καρκινικών και φυσιολογικών κυττάρων και στη μελέτη μεταβολομικού προφίλ

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις στη φθορισμομετρία

3 μονάδες/μήνα (μέγιστο 180 μονάδες)

Τροποποίηση των κβαντικών κουκκίδων άνθρακα για στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη τοξικότητάς τους (ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner