Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17567/2022
31-03-2022
15-04-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών (Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας: Βιολογικών Επιστημών)

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
(Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας: Βιολογικές Επιστήμες, Βιολογία κλπ)

ON/OFF

3

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
(Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας: Βιολογικές Επιστήμες, Βιολογία, Μοριακή Κυτταρική Βιολογία)

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Βαθμός συνάφειας μεταδιδακτορικής έρευνας με τη θέση (βιολογία του καρκίνου, αναπτυξιακή βιολογία θηλαστικών, βλαστικά κύτταρα θηλαστικών, σηματοδοτικοί μηχανισμοί)

1-30 Μονάδες

2

Σχετικές Δημοσιεύσεις

2 Μονάδες ανά δημοσίευση με
μέγιστο τις 10 μονάδες

3

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

4 μονάδες ανά ερευνητικό πρόγραμμα ως υπεύθυνος ή υποτροφία με μέγιστο τις 15 μονάδες

4

Εργαστηριακή εμπειρία στις απαιτούμενες τεχνικές (καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων/πρωτογενών καλλιεργειών/καρκινικών κυττάρων, συνεστιακή μικροσκοπία, βασικές τεχνικές Μορ. Βιολογίας, διαχείριση πειραματοζώων)

0-40 μονάδες

·  καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων /πρωτογενών καλλιεργειών/καρκινικών κυττάρων: 0-10 μονάδες

·       συνεστιακή μικροσκοπία: 0-10 μονάδες

·        διαχείριση πειραματοζώων:0-10 μονάδες

·        λοιπές τεχνικές: 0-10 μονάδες

5

Συνέντευξη (κατάρτιση στις απαιτούμενες τεχνικές, γνώση και εμπειρία με το θέμα της πρόσκλησης, κατάρτιση/συγκρότηση με βάση την προηγούμενη ερευνητική εμπειρία) 

0-40 μονάδες

·  κατάρτιση στις απαιτούμενες τεχνικές:

0-10 μονάδες

·  γνώση και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της απασχόλησης:

  0-10 μονάδες

·  γενική επιστημονική κατάρτιση/συγκρότηση με βάση την προηγούμενη ερευνητική εμπειρία:

0-20 μονάδες

  • Χρήση ωοκυτταρο-ειδικών παραγόντων για τη διακοπή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.
e-max.it: your social media marketing partner