Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17220/2022
30-03-2022
14-04-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Χημείας  

ΟΝ/OFF

2

Να έχει παρακολουθήσει το πρώτο έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΟΝ/OFF

3

Να υπολείπονται λιγότερα από 2 μαθήματα για την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΟΝ/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

5 Μονάδες

2

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

5 Μονάδες

3

Γνώση τεχνικών χημικής ανάλυσης

10 Μονάδες

Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιγένεση και την νευρογένεση μέσω μετα μεταφραστικών τροποποιήσεων (ΠΕ 2.6).

 

e-max.it: your social media marketing partner