Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15955/2022
24-03-2022
08-04-2022
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
WARS: ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
83057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση στον προγραμματισμό Η/Υ

ON/OFF

Αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων

100 μονάδες / ανά έτος, με μέγιστο τα 5 έτη

Επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία βάσεων δεδομένων

100 μονάδες/ανά έτος, με μέγιστο τα 5 έτη

ΠΕ3 - Ομογενοποίηση μεταδεδομένων, σχεδιασμός βάσης δεδομένων, δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

e-max.it: your social media marketing partner