Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15925/2022
24-03-2022
08-04-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός φοιτητής Χημείας με ειδίκευση σχετική με τη Χημεία τροφίμων                                                         

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός πτυχίου χ 15 μονάδες

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 80 μονάδες
Καλή γνώση: 50 μονάδες

Αριθμός δημοσιεύσεων

15 μονάδες/δημοσίευση

Αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση

Παροχή επικουρικού έργου σε φοιτητικά εργαστήρια χημείας τροφίμων

3 ή περισσότερα εξαμηνιαία εργαστήρια: 50 μονάδες
2 εξαμηνιαία εργαστήρια: 35 μονάδες
1 εξαμηνιαία εργαστήρια: 20 μονάδες

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων πειραματικών δεδομένων (EXCEL, Origin, SPSS, άλλα)

Άριστη γνώση: 60 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 40 μονάδες
Καλή γνώση: 20 μονάδες

Απασχόληση/εμπειρία με αντικείμενα στην ανάλυση ή/και τεχνολογία τροφίμων                                                   

Μήνες χ 10 μονάδες

Δειγματοληψία γάλακτος και προϊόντων του. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner