Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15883/2022
24-03-2022
08-04-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή πτυχίο συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Διδάκτορας με αντικείμενο στην ανάλυση/χημεία τροφίμων ή στην ενόργανη χημική ανάλυση

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την αναλυτική χημεία ή τη χημεία τροφίμων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός πτυχίου χ 15 μονάδες

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Βαθμός πτυχίου χ 10 μονάδες

Βαθμός διδακτορικής διατριβής

Βαθμός χ 10 μονάδες

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 80 μονάδες

Αριθμός δημοσιεύσεων

15 μονάδες /δημοσίευση

Αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια

5 μονάδες /ανακοίνωση

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων  πειραματικών δεδομένων
(EXCEL, Origin, SPSS, άλλα)

Άριστη γνώση: 60 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 40 μονάδες
Καλή γνώση: 20 μονάδες

Απασχόληση/εμπειρία με αντικείμενα στην ανάλυση ή/και τεχνολογία τροφίμων

Μήνες χ 10 μονάδες

Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner