Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15130/2022
18-03-2022
04-04-2022
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προκλινικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας αγωνιστών και ανταγωνιστών του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος σε ζωικό μοντέλο αυτισμού - Επίμυς Fmr1 KO
82832

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ζωοτεχνίας, Τεχνικού Ευζωίας ή σε συναφείς επιστήμες

Δέκα (10) Μονάδες

Διαπιστωμένη εμπειρία στο χειρισμό πειραματόζωων κατά FELASA

Τριάντα (30) Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο χειρισμό πειραματοζώων (επίμυων και μυών) και σε μεθόδους Φαρμακολογίας της Συμπεριφοράς.

Είκοσι (20) Μονάδες

 

 

Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη) (ΕΕ3). 

e-max.it: your social media marketing partner