Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15335/2022
21-03-2022
05-04-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
82858

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αριθμητική μοντελοποίηση στη βιοϊατρική

ON/OFF

Προηγούμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

Καλή Γνώση: 50 Μονάδες,

Πολύ Καλή Γνώση: 100 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 150 Μονάδες

Πακέτο εργασίας «WP2/Task 2.2 Exploitation plan development», Πακέτο εργασίας «WP6/Task 6.2 Collection of multiscale models and solutions for the Bioengineering computational platform» και Πακέτο εργασίας «WP7/Task 7.1 Testing the multiscale models».

e-max.it: your social media marketing partner