Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15261/2022
18-03-2022
04-04-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχιούχος Χημικός, Βιολόγος ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός Χ 2 Μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

3

Μεταπτυχιακός φοιτητής στην ιατρική χημεία

ON/OFF

4

Ερευνητική εμπειρία στην ενζυμική τροποποίηση βιοπολυμερών

ON/OFF

5

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

6

Γνώση της Γερμανικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

7

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-      Αντιοξειδωτική δράση τροφίμων και ακινητοποίηση ενζύμων σε νανοϋλικά

-      Φασματοσκοπία αποσβένουσας ολικής ανάκλασης (ATR)

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner