Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14883/2022
17-03-2022
01-04-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Χημείας  

ΟΝ/OFF

2

Να έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

ΟΝ/OFF

3

Γνώση τεχνικών χημικής ανάλυσης

10 Μονάδες

4

Γνώση τεχνικών μοριακής βιολογίας

10 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

5 Μονάδες

Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5 Μονάδες

Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιγένεση και την νευρογένεση μέσω μετα μεταφραστικών τροποποιήσεων (ΠΕ 2.6).

e-max.it: your social media marketing partner