Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14474/2022
16-03-2022
31-03-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών

ΟΝ/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου μεγαλύτερος του 6,5

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επίδοση σε Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Βαθμός>8 : Μονάδες 20

Βαθμός 6,5-8: Μονάδες 5

Βαθμός<6.5: Μονάδες 0

Επίδοση σε Μαθήματα Μαθηματικής Στατιστικής και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων

Βαθμός>8 : Μονάδες 20

Βαθμός 6,5-8: Μονάδες 5

Βαθμός<6.5: Μονάδες 0

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ανάλυση Δεδομένων

5 Μονάδες ανά έτος με
μέγιστο τις 20 Μονάδες

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δύνανται να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

 

Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου (ΠΕ4.4).

e-max.it: your social media marketing partner