Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14613/2022
16-03-2022
31-03-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών

ΟΝ/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου μεγαλύτερος του 6,5

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επίδοση σε Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Βαθμός>8 : Μονάδες 20

Βαθμός 6,5-8: Μονάδες 5

Βαθμός<6.5: Μονάδες 0

Επίδοση σε Μαθήματα Μαθηματικής Στατιστικής και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων

Βαθμός>8 : Μονάδες 20

Βαθμός 6,5-8: Μονάδες 5

Βαθμός<6.5: Μονάδες 0

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ανάλυση Δεδομένων

5 Μονάδες ανά έτος με
μέγιστο τις 20 Μονάδες

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δύνανται να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων (ΠΕ 4.4).

e-max.it: your social media marketing partner