Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14405/2022
15-03-2022
30-03-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1.    Συνδυασμός πτυχίου και άλλων τίτλων από Σχολές Θετικών Επιστημών/Πολυτεχνικές/Γεωπονικές/Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής/Κοινωνικών/Οικονομικών/Διοικητικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών /Τεχνών

ON/OFF

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3. Εισήγηση ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

4. Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη

10 μονάδες ανά πεδίο:

(1) Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων,

(2) Ικανότητα   συνεργασίας    και επικοινωνίας,

(3) Ικανότητα διοίκησης,

(4) Κίνητρο για εργασία, ενθουσιασμός /

εργατικότητα.

       Συνολική Βαθμολογία

 Κριτηρίου: 40 Μονάδες

Σχέδιο πρότασης ερευνητικού έργου σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης

10 μόρια ανά πεδίο:

(1) Θεωρητική επισκόπηση,

(2) ερευνητικά ερωτήματα,

(3) ερευνητικά εργαλεία,

(4) πρωτοτυπία.

      Συνολική Βαθμολογία

Κριτηρίου: 40 Μονάδες

Δημοσιεύσεις/διπλωματικές εργασίες

2 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο 20 μονάδες

(α) έρευνα για την ανάπτυξη μοντέλου μετασχηματισμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και (β) επικοινωνία της επιστήμης/διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και εμπλουτισμός της εμπειρίας – ίδρυση σταθμών ενημέρωσης – προβολής – διάχυσης – σεμινάρια – επιμορφωτικές δράσεις.

e-max.it: your social media marketing partner