Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14321/2022
15-03-2022
30-03-2022
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

4

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 μονάδες με max τις 200 μονάδες

5

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας     

Μήνας x 10 μονάδες με max τις 200 μονάδες

7

Προσωπική συνέντευξη

0-40 Μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες

Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner