Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14018/2022
15-03-2022
30-03-2022
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΦΥΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ /INSPECT
82996

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ΟΝ /ΟFF

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Νευρολογίας

ΟΝ /ΟFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στον Τομέα της Νευρολογίας

ΟΝ /ΟFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

ΟΝ /ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Επίπεδο Β2: 30 Μονάδες

Επίπεδο Β1: 20 Μονάδες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

Απαιτήσεις Χρηστών, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική (ΕΕ1) - Πιλοτική εφαρμογή, τεχνική αξιολόγηση και διάχυση (ΕΕ6).

e-max.it: your social media marketing partner