Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13579/2022
10-03-2022
28-03-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός φοιτητής με ειδίκευση σχετική με τη Αγροδιατροφή

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 80 μόρια

Καλή γνώση: 50 μόρια

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

20 μονάδες / δημοσίευση

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

10 μονάδες / ανακοίνωση

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Αγροδιατροφή

20 μονάδες / πρόγραμμα

Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων».

e-max.it: your social media marketing partner