Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13229/2022
09-03-2022
24-03-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός

Κάθε μήνας εμπειρίας Χ 1 μονάδα, με μέγιστο τις 60 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

- Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

- Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

- Μέθοδοι γνησιότητας συσκευασμένων τροφίμων

0 – 10 μονάδες

0 – 10 μονάδες

0 – 10 μονάδες

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλότητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner