Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13193/2022
08-03-2022
23-03-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διπλωματούχος Μηχανικός Υλικών

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας ή κάτοχος διδακτορικού σε θέματα μη καταστροφικών τεχνικών ελέγχου των υλικών με προηγμένες μεθόδους θερμογραφίας υπερύθρου

ON/OFF

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε θέματα θερμογραφίας

Μέγιστο 20 μονάδες (1 μονάδα ανά άρθρο)

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφή αντικείμενα με αυτό του έργου

Μέγιστο 40 μονάδες (5 μονάδες ανά πρόγραμμα)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

Πειραματική εμπειρία σε εργαστήριο μηχανικής και μη καταστροφικών μεθόδων

10 μονάδες

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-       Χρήση ευφυών αισθητήρων για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων

-       Μη καταστροφικές τεχνικές

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner